Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

Janneke Spitsbaard – Velmans

“De juiste zorg op de juiste plek voor de diabetes patiënt. Daar gaan we voor. Goede samenwerking, afstemming en afspraken tussen zorgverleners zijn hierbij erg belangrijk.”

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep

Praktijkconsulent chronische zorg

Brigitte Wieman

Diëtist

Eveline Fassaert

Praktijkverpleegkundige

Marieke van Dreven

DM-verpleegkundige

Janneke Spitsbaard – Velmans

Kaderhuisarts DM

Downloads

Consultatieformulier Diabetes

39.58 KB 927 Downloads

Samenvattingskaart RTA Diabetes

423.55 KB 1214 Downloads

Logistiek DM protocol 2019

67.04 KB 1381 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 2509 Downloads

Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

65.52 KB 1464 Downloads

Stroomschema verwijzing diëtiste

71.64 KB 1630 Downloads

No show - Protocol

166.12 KB 1693 Downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 1378 Downloads

Filmpje Diabetes Box - avondsnack

0.00 KB 1031 Downloads

Filmpje Diabetes Box - dagcurve

0.00 KB 1034 Downloads

  NDF voedingsrichtlijn diabetes

  7.33 MB 664 Downloads

  Stroomschema verwijzing diëtiste

  71.64 KB 1630 Downloads

   Adressen podotherapeuten

   15.01 KB 1188 Downloads

   Stroomschema verwijzing diëtiste

   71.64 KB 1630 Downloads

    Diabetes protocol

    0.00 KB 624 Downloads

    Diabeteszorg tijdens covid pandemie

    285.14 KB 487 Downloads

    Richtlijn GLP1-RA in de eerste lijn

    497.06 KB 939 Downloads

    Logistiek DM protocol 2019

    67.04 KB 1381 Downloads

    Indicatoren Ketenzorg

    32.69 KB 2509 Downloads

    Stroomschema verwijzing diëtiste

    71.64 KB 1630 Downloads

    No show - Protocol

    166.12 KB 1693 Downloads

    RTA Diabetes

    553.87 KB 1163 Downloads

    Addendum oogartsen bij RTA DM

    383.56 KB 985 Downloads

    Samenvattingskaart RTA Diabetes

    423.55 KB 1214 Downloads

     Procesbeschrijving diabetes voetzorg

     748.24 KB 999 Downloads

     Adressen podotherapeuten

     15.01 KB 1188 Downloads

     Stroomdiagram Diabetes Voetzorg

     65.52 KB 1464 Downloads

     Handleiding voetscreening

     206.09 KB 1431 Downloads

     Formulier voetscreening

     59.23 KB 2062 Downloads