Werkgroep
Monique Prinssen

Kaderhuisarts CVRM

Anita Blokland

Praktijkondersteuner

Liesbeth Dallinga

Praktijkverpleegkundige

Wat is CVRM?

Onder Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) wordt het beheersen van ‘hart- en vaatziekten’ verstaan. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. Ook mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vallen onder CVRM.

Monique Prinssen

“Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de CVRM ketenzorg is belangrijk. Hierdoor kunnen we beter afgestemde zorg aanbieden en zijn hart-en vaatziekten in sommige gevallen zelfs te voorkomen. We…

Ons doel

De werkgroep CVRM organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij CVRM zorg betrokken zijn en faciliteert CVRM zorg in de aangesloten praktijken.

Helaas is er de afgelopen jaren geen ketenzorgprogramma CVRM geweest. Afhankelijk van het overleg met de zorgverzekeraar zal  CVRM  in 2022 geïntroduceerd worden als onderdeel van het programma persoonsgerichte chronische zorg. De downloads onderaan deze pagina worden dan geactualiseerd.

We maken meer mogelijk

Als HUS hechten wij veel waarde aan optimale zorg voor mensen met (een verhoogd risico op) ziektes van hart- en bloedvaten. Zorgprogramma’s en leefstijlbegeleiding zijn hierbij van groot belang. Net als duidelijke afspraken met de tweede lijn, zoals het ziekenhuis.

Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 105 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 4204 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 4204 Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 105 Downloads