Werkgroep
Monique Prinssen

Kaderhuisarts CVRM

Anita Blokland

Praktijkondersteuner

Liesbeth Dallinga

Praktijkverpleegkundige

Wat is CVRM?

Onder Cardio Vasculair Risico Management (CVRM) wordt het beheersen van ‘hart- en vaatziekten’ verstaan. Cardiovasculaire ziektes zijn ziektes van het hart en de bloedvaten, zoals een hartinfarct, een herseninfarct, een TIA of afsluiting van de bloedvaten in de benen. Ook mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten vallen onder CVRM.

Monique Prinssen

“Goede afstemming tussen de verschillende zorgverleners rondom de CVRM ketenzorg is belangrijk. Hierdoor kunnen we beter afgestemde zorg aanbieden en zijn hart-en vaatziekten in sommige gevallen zelfs te voorkomen. We…

Ons doel

De werkgroep CVRM organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij CVRM zorg betrokken zijn en faciliteert de CVRM zorg in de aangesloten praktijken.

We maken meer mogelijk

Als HUS hechten wij veel waarde aan de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners om de zorg voor de mensen met hart- en bloedvaten te optimaliseren. Hiervoor hebben wij zorgprogramma’s ontwikkeld en is er begeleiding voor de leefstijl. Ook zijn duidelijke afspraken met de tweede lijn, zoals het ziekenhuis, gemaakt. Door de gestructureerde en afgestemde zorg is er meer mogelijk voor mensen met (een verhoogd risico op) hart- en bloedvaatziekten.

Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 40 Downloads

RTA CVRM - Chronische Nierschade

14.20 MB 2829 Downloads

RTA CVRM

2.76 MB 2865 Downloads

Samenvattingskaart RTA CVRM

406.32 KB 2371 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 3936 Downloads

Selectie hartfalen - stappenplan

378.97 KB 2979 Downloads

Verwijzing diëtiste - stroomschema

109.71 KB 2736 Downloads

Verwijzing diëtiste - stroomschema

109.71 KB 2736 Downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 3936 Downloads

Selectie hartfalen - stappenplan

378.97 KB 2979 Downloads

Verwijzing diëtiste - stroomschema

109.71 KB 2736 Downloads

Regionale werkafspraken DOAC's

0.00 KB 40 Downloads

RTA CVRM - Chronische Nierschade

14.20 MB 2829 Downloads

RTA CVRM

2.76 MB 2865 Downloads

Samenvattingskaart RTA CVRM

406.32 KB 2371 Downloads