Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep

DM-verpleegkundige

Irene Groenewegen

Huisarts

Praktijkondersteuner

Programmamanager

Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 15 downloads

Adressen podotherapeuten

15.01 KB 15 downloads

Logistiek DM protocol 2017

67.04 KB 166 downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 478 downloads

Patiëntenbrief fundusfoto

79.35 KB 269 downloads

Voorlichting

209.49 KB 228 downloads

Protocol No show

166.12 KB 318 downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 281 downloads

Handleiding voetscreening

206.09 KB 263 downloads

Formulier voetscreening

59.23 KB 568 downloads

Protocol Diabeteszorg

411.35 KB 466 downloads

    RTA Diabetes

    553.87 KB 15 downloads