Wat is Diabetes?

Diabetes Mellitus, suikerziekte, is een chronische ziekte waarbij de bloedglucosespiegels te hoog zijn door insulineresistentie en/of insulinedeficiëntie. Op lange termijn kunnen hierbij complicaties ontstaan aan de ogen, voeten, nieren, hart en bloedvaten. Om klachten te voorkomen, is het belangrijk om de bloedglucose goed te regelen door middel van aanpassing van de leefstijl en medicatie.

We maken meer mogelijk

Binnen de HUS werken huisartsen samen met andere zorgverleners, zoals praktijkondersteuners, verpleegkundigen, specialisten, diëtisten, podotherapeuten, pedicures en fysiotherapeuten. Zorg voor mensen met diabetes wordt op elkaar afgestemd aan de hand van goed overleg en vaste afspraken. Door deze nauwe samenwerking maken we meer mogelijk voor mensen met diabetes.

Ons doel

De werkgroep diabetes organiseert samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij diabeteszorg betrokken zijn en faciliteert de diabeteszorg in de aangesloten praktijken. Om de kwaliteit en kennis op het gebied van de diabeteszorg te bevorderen worden scholingen georganiseerd en jaarlijkse spiegelinformatie bijeenkomsten gehouden voor ketenpartners. Het is mogelijk om de kaderhuisarts diabetes of internist te consulteren voor medisch inhoudelijke vragen. Zo nodig kan ondersteund worden in het analyseren en verbeteren van de kwaliteit in praktijken.

Werkgroep

DM-verpleegkundige

Irene Groenewegen

Huisarts

Praktijkondersteuner

Downloads

RTA Diabetes

553.87 KB 28 downloads

Adressen podotherapeuten

15.01 KB 41 downloads

Logistiek DM protocol 2019

67.04 KB 183 downloads

Indicatoren Ketenzorg

32.69 KB 543 downloads

No show - Protocol

166.12 KB 340 downloads

Schema taakverdeling

100.04 KB 289 downloads

Handleiding voetscreening

206.09 KB 279 downloads

Formulier voetscreening

59.23 KB 633 downloads

Protocol Diabeteszorg

411.35 KB 550 downloads

    RTA Diabetes

    553.87 KB 28 downloads