Vanuit de “Stedelijke agenda ouderen 2016-2018” waarin de samenwerking tussen de gemeente Utrecht en het Zilveren Kruis is vastgelegd, hebben verschillende partijen de samenwerking versterkt. Zo is ook in de samenwerking tussen HUS en Samen in de Stad geïntensiveerd.

Samen in de Stad richt zich op het activeren van ouderen (67+) die nog niet in beeld zijn bij de huisarts, omdat hier geen aanleiding voor is (fitte, gezonde ouderen). Samen in de Stad zet zich actief in om deze ouderen te stimuleren vanaf pensioengerechtigde leeftijd het eigen leven zodanig vorm te geven dat hierdoor het eigen sociale netwerk wordt versterkt. Hierbij wordt uitgegaan van het principe dat ouderen met een voor hen fijn sociaal leven zich gezonder en gelukkiger voelen, ook wanneer er gezondheidsklachten optreden. Lees verder.