Utrecht is een dynamische en snelgroeiende stad. En een voorloper op het gebied van wijksamenwerking door eerstelijns zorgprofessionals. Kortom, een uitdagend en veelzijdig werkgebied. HUS is een snelgroeiende coöperatie voor en door huisartsen, verantwoordelijk voor spoedeisende huisartsenzorg buiten kantooruren en chronische zorgprogramma’s. Bovendien zetten we ons gezamenlijk in om de slagkracht van huisartsen te versterken.

Daarnaast zijn we van een kleine club aan het uitgroeien tot een regio-organisatie voor de eerstelijnszorg. We zijn druk doende om gestalte te geven aan de samenwerking tussen praktijken, wijken en de stad, met de huisarts als spin in het web. Zodat we goede zorg en doelmatige praktijkvoering kunnen ondersteunen.

Vanaf 1 januari 2022 geldt een nieuwe bestuurlijke inrichting, met naast het coöperatiebestuur een statutaire directie, een Raad van Commissarissen (RvC) en twee B.V. ’s. De RvC is het orgaan dat conform de statuten en reglementen toezicht houdt op de wijze waarop de directie de organisatie bestuurt.
Deze vliegende start van de nieuwe organisatie vraagt om ervaren, enthousiaste en betrokken mensen die de rol van toezichthouder op zich willen nemen.

Wij zijn daarom op zoek naar mensen die zich herkennen in het volgende profiel:

 • Academisch denk en werkniveau
 • Bestuurlijk inzicht, verkregen door ervaring met het houden van toezicht
 • Voldoende tijd en aandacht voor deze functie
 • Goede sociale communicatieve vaardigheden
 • Affiniteit met de eerstelijnszorg (binnen het zorglandschap van een grote stad is een pré)
 • Nieuwsgierig en leergierig
 • Omgevingsbewust en constructief in de samenwerking
 • Integer en onafhankelijk

Daarnaast zoeken wij  specifiek naar expertise op de volgende gebieden:

 • Zorg, kwaliteit en veiligheid
 • Financiën en risicobeheersing
 • Governance en juridische zaken

Tijdsbesteding

De RvC komt minimaal 6 keer per jaar bijeen. Daarnaast zijn er gedurende het jaar een aantal overlegmomenten, wanneer de situatie daar om vraagt.

Aanstelling

De leden van de raad van commissarissen worden benoemd door de Algemene Vergadering van de holding, voor een termijn van vier jaar. Zij zijn daarna maximaal eenmaal herbenoembaar.

Bezoldiging

Bezoldiging is conform de richtlijnen van de NVTZ en voldoet aan de normstelling van de WNT-2.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie over het profiel en de gevraagde vaardigheden per aandachtsgebied klik hier.
Voor meer informatie over de organisatie nodigen wij je uit onze website, door te nemen.
Voor vragen of overleg kun je persoonlijk contact op opnemen l met Geert Philipsen (philipsen@huisartsenutrechtstad.nl of 06-53928798), Algemeen directeur en/of Gerard Hoogvliet  (hoogvliet@huisartsenutrechtstad.nl of 06-53692434) Medisch directeur.

 

Enthousiast en geïnteresseerd?
Reageren kan tot 27 oktober 2021 uitsluitend schriftelijk per e-mail via: hr@huisartsenutrechtstad.nl onder vermelding van: Vacature RvC.