Wat is er allemaal gaande in de werkgroep longen? We willen de krachten bundelen en een  regionaal longprogramma opzetten.

Er zijn in Nederland veel verschillende inhalatiemedicamenten beschikbaar voor mensen met de chronische longziekten astma en COPD. De grote hoeveelheid aan medicatie maakt de keuze complex. Het Longformularium helpt zorgverleners bij het maken van een goede keuze. De keuzes in het formularium zijn gemaakt op basis van devices in plaats van werkzame stoffen.

Helaas sluiten het formularium en het preferente prescriptiebeleid inhalatiemedicatie van de zorgverzekeraars niet goed op elkaar aan. We overleggen hierover met de zorgverzekeraars, want we willen het formularium gaan implementeren.

We hebben dringend behoefte aan extra huisartsen in de werkgroep die affiniteit hebben met longaandoeningen, bij voorkeur een kaderhuisarts.

 

Neem contact met Clara Wilkens (voorzitter van de werkgroep) of Gertrud Vulpen (coördinator chronische zorg).

Clara Wilkens: c.wilkens@gezondsgu.nl

Gertrud van Vulpen: vanvulpen@huisartsenutrechtstad.nl