De coöperatie Huisartsen Utrecht Stad (HUS) verenigt de 160 huisartsen in Utrecht Stad. HUS zet zich in om de slagkracht van huisartsen te versterken en regie over zorg en de samenwerking binnen de eerstelijnszorg en met de tweedelijnszorg op te pakken. Door multidisciplinaire samenwerking op het niveau van praktijk, wijk en stad faciliteert HUS goede en doelmatige zorg voor haar leden. HUS is een jonge en groeiende organisatie die in opbouw is. Sinds januari 2022 is er een nieuwe governance en organisatie-inrichting. De coöperatie is aandeelhouder van de holding. De coöperatie heeft een bestuur van drie huisartsen. De holding heeft een onafhankelijke raad van commissarissen waarvan Ella Kalsbeek voorzitter is.

Sinds juli 2019 is Geert Philipsen de bestuurder-directeur van HUS en daarmee eindverantwoordelijk. Hij stopt per 1 september 2023. Maes & Lunau is door het coöperatiebestuur en de raad van commissarissen ingeschakeld om zijn opvolging te begeleiden.

Het betreft een vaste parttime aanstelling. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij je naar het functieprofiel hieronder.