Het bestuur van HUS is verheugd te kunnen melden dat per 1 juli 2019 Geert Philipsen is aangesteld als nieuwe algemeen directeur van Coöperatie Huisartsen Utrecht Stad U.A. Hij volgt Leo Kliphuis op die eind 2018 is gestopt.

Geert Philipsen is de voorgaande jaren voorzitter van de Raad van Bestuur van huisartsenorganisatie Cohesie in Noord Limburg geweest. Hij heeft deze huisartsenorganisatie doorontwikkeld van een jonge organisatie naar een volwassen en gezond bedrijf dat voldoet aan de eisen van de huidige tijd. Deze ervaring zal hij inzetten om bij HUS een professionaliseringsslag te maken en de organisatie uit te bouwen tot een regio organisatie met een solide basis.