Werkgroep

Projectleider toekomstbestendige huisartsenzorg

View details
Fase één - Kiezen

A. Kies een thema en daarbinnen een specifiek verbeterinitiatief.

Wij raden aan om maximaal één thema te kiezen. Sterkz.org stimuleert en ondersteunt de volgende verbeterinitiatieven, die we ook ondersteunen:

B. Maak een Plan van Aanpak. Gebruik hiervoor het sjabloon. Deadline voor het aanleveren bij Sterkz.org: 31 augustus 2022.

Maak gebruik van de volgende (hulp)middelen:

Na het inleveren stemt de projectleider TBHZ Anne-Marie het plan en de haalbaarheid hiervan af met de huisartsenpraktijk.

Fase twee- Uitvoeren

In de uitvoeringsfase ga je aan de slag met je verbeterinitiatief. Iedere praktijk is zelf verantwoordelijk voor de implementatie. Sterkz.org blijft op hoofdlijnen faciliteren en ondersteunen.

Wat wordt verwacht van praktijken:

 • Project uitvoeren;
 • Deelnemen aan benodigde scholing en/of bijeenkomsten  om gewenste mijlpalen te behalen;
 • Deelname van in ieder geval één medewerker van de huisartspraktijk aan Toekomstbestendige huisartsenzorg bijeenkomst die begin 2023 zal plaatsvinden.
Fase drie - Evalueren en borgen

Gedurende 2022 en 2023 gaan praktijken het project uit te voeren. Als laatste is er aandacht voor de evaluatie & borging van de veranderingen. Sterkz.org ondersteunt op deze gebieden.

Wat wordt verwacht van praktijken:

 • Evaluatie van het uitgevoerde project plaats;
 • Borging in de praktijkvoering;
 • Eind Q4 2023: Eindrapportage naar Sterkz.org (sjabloon wordt aangeleverd)
Ondersteuning
 • Toolkit met hulpmiddelen voor de verschillende fases van het programma (voorbereiding, uitvoering en evaluatie & borging).
 • Best practices worden opgehaald en gedeeld.
 • Relevante scholingen en/of specifieke begeleidingstrajecten.
 • Per doelstelling wordt gedurende 2022/2023 minstens één bijeenkomst georganiseerd om ervaringen uit te wisselen.
 • Projectleider Anne-Marie is fulltime beschikbaar voor vragen of om te sparren, dus neem gerust contact op via huijskes@huisartsenutrechtstad.nl.