Ook huisartsen kunnen zich inschrijven voor de landelijke geschilleninstantie. Je kunt je aanmelden bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Doe dit inclusief de landelijke klachtenfunctionaris.

Heb je gedetacheerd personeel in je praktijk, zoals bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de WKKGZ onder de klachten- en geschillenregeling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een eventuele claim tegen hen vaak niet. Het advies over hoe je hiermee kunt omgaan is aangepast op basis van signalen van LHV-leden en detacherende instellingen. Dit betekent bij de meeste beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen dat je je moet bijverzekeren voor de gedetacheerde verpleegkundigen of POH GGZ in de praktijk. Een voorbeeld van een detacheringsovereenkomst vind je hier. Kijk voor meer info ook op de website van de LHV.