Wat is Ouderenzorg?

Zorg voor ouderen gaat over medische zorg bij multimorbiditeit. Multimorbiditeit is de algemene term voor het optreden van meer dan één (chronische) ziekte bij één persoon tijdens een bepaalde periode. Maar ouderenzorg gaat ook over begeleiding en zorg bij problemen op gebieden als eenzaamheid, sociale contacten, mobiliteit en welzijn. Ouderen zijn vaak kwetsbaar op verschillende gebieden die in elkaar haken.

  • “Ouderenzorg is bij uitstek samenwerking binnen een multidisciplinair team, aansluitend bij de zorg die nodig is bij de oudere zelf.”

    Annemarie Sprengers
    Voorzitter werkgroep Ouderenzorg
We maken meer mogelijk

De HUS heeft afgelopen jaren meegedaan aan een groot onderzoeksproject vanuit het nationale programma ouderenzorg, het OmU project. Daardoor hebben de huisartsen in Utrecht nu de beschikking over een geautomatiseerde methode om kwetsbare ouderen in beeld te krijgen en hun zorg hierop aan te passen. Daarnaast zijn binnen veel praktijken van de HUS goed opgeleide praktijkverpleegkundigen ouderenzorg werkzaam. Hierdoor maken we meer mogelijk op het gebied van ouderenzorg.

Ons doel

De zorg zoals we die de afgelopen jaren ontwikkeld hebben willen we als werkgroep Ouderenzorg graag voortzetten binnen het nieuwe zorgstelsel. Ook is ons doel om aanvullende mogelijkheden te ontwikkelen in deze zorg, aansluitend op de veranderingen die het nieuwe zorgstelsel met zich meebrengt.

Werkgroep
Cora van Zeijl

Wijkverpleegkundige

Annemarie Sprengers

Kaderhuisarts Ouderenzorg

Eline Hofman

Huisarts

Leontien van den Bergh

Praktijkverpleegkundige

Angelien Borgdorff

Programmamanager

Ria van Bodegom

Huisarts