HUS Academie

Voor iedereen die in de huisartsenpraktijk of in de eerstelijns gezondheidszorg werkt, bieden we geaccrediteerde scholingen aan. Onze leden geven aan waar de behoefte aan scholingen ligt. De scholingen zijn niet alleen gericht op de inhoud en organisatie van de huisartsenzorg, maar ook op de samenwerking met partners in Utrecht Stad, zoals de ziekenhuizen, thuiszorgorganisaties, Saltro, Primair, UFA en GGZ-instellingen.

  • “Leren is leuk; mensen prikkelen en nieuwsgierig maken. Met de kwalitatieve HUS scholingen kun je je horizon verbreden. We richten ons op het bevorderen van de kwaliteit van de inhoud en organisatie van de zorg”.

    Christine Weenink
    Voorzitter HUS Academie
We maken meer mogelijk

‘Versterken van de samenwerking in de stad’ is de reden om nascholing vanuit HUS Academie te organiseren. Op deze manier leren de zorgverleners in de stad elkaar beter kennen. Zo maken we meer mogelijk in de samenwerking in Utrecht Stad.

Linkbox
Klachtenprocedure

Indien u niet tevreden bent over de HUS Academie kunt u een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief naar ons postadres of per e-mail naar het secretariaat via info@huisartsenutrechtstad.nl. U ontvangt hiervan een bevestiging. Klachten zullen vertrouwelijk en zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken worden behandeld. Indien de klacht niet door ons kan worden opgelost, zal deze worden voorgelegd aan de Klachtenregeling Midden Nederland, waarbij HUS is aangesloten. De uitspraak van de Klachtenregeling Midden Nederland is bindend. Geregistreerde klachten worden twee jaar bewaard.

Ons doel

Met de scholingen willen we de zorg voor de patiënt blijven verbeteren en de kennis en kunde van de huisarts, praktijkondersteuner en assistent vergroten. Ook de samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn in Utrecht Stad wordt hierdoor versterkt.

Werkgroep
Christine Weenink

Kaderhuisarts GGZ

Angelien Borgdorff

Programmamanager

Irma Huizer

Secretariaat

Marguerite Bunge

Huisarts

Rik Kaarsgaren

Huisarts

Berthon Rikken

Huisarts

Suzan Knikkink

Programmamanager

Downloads