Agenda
Nieuws

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Ook huisartsen kunnen zich inschrijven voor de landelijke geschilleninstantie. Je kunt je aanmelden bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Doe dit inclusief de landelijke klachtenfunctionaris. Heb je gedetacheerd personeel in je praktijk, zoals bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de WKKGZ onder de klachten- en geschillenregeling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een…

Geslaagde nieuwjaarsborrel

Op dinsdag 17 januari werd met ruim 30 huisartsen en 40 samenwerkingspartners het nieuwe jaar ingeluid. We kijken terug op een zeer geanimeerde nieuwjaarsborrel in het historische pand van het Bartholomeus Gasthuis te Utrecht.

Downloads
Leden & medewerkers