Welkom bij HUS

Huisartsen Utrecht Stad (HUS) is een samenwerkingsverband van alle Utrechtse huisartsen. Samen maken we meer mogelijk door collectieve belangenbehartiging en contractering.

Direct naar...

Thema's

CVRM

Ouderenzorg

Diabetes

ICT & eHealth

(J)GGZ, Sociaal & Vluchtelingen

Spoedzorg

Longen

Kwaliteit & Veiligheid

Nieuws

Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE)

Ook huisartsen kunnen zich inschrijven voor de landelijke geschilleninstantie. Je kunt je aanmelden bij Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Doe dit inclusief de landelijke klachtenfunctionaris. Heb je gedetacheerd personeel in je praktijk, zoals bijvoorbeeld een POH? Dan valt dit personeel op grond van de WKKGZ onder de klachten- en geschillenregeling. De beroepsaansprakelijkheidsverzekering dekt een…